انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   آزیتا   آقامحمدی      تكنسين داروئي   داروخانه درمانگاه    
 2   مهدی   ابراهیم دوست      تكنسين داروئي   داروخانه مركزي    
 3   سعید   افتخاری   پزشک داروساز   مسئول فني داروخانه   داروخانه مركزي    
 4   بهناز   باقری      مسئول چك بخشها   داروخانه مركزي   دكتراي حرفه اي 
 5   علی   بهرو      مسئول آمار داروئي   داروخانه مركزي    
 6   حجت   پیروز رضایی         داروخانه اورژانس    
 7   مسعود   تقی بیگلو      تكنسين داروئي   داروخانه اورژانس    
 8   محسن   جعفری      سوپروايزر   داروخانه مركزي    
 9   محمد رضا   حیدری      تكنسين داروئي   داروخانه اطاق عمل    
 10   رضا   خانه سری      حسابدار داروئي   حسابداري داروخانه    
 11   مجید   خانی قلعه      كمك انبار دار   انبار داروئي    
 12   فرهاد   دهقان      خدمات   تخش داروئي    
 13   اکرم   سحرخیز      مسئول پرينت داروئي   داروخانه مركزي    
 14   علیرضا   شمس      تكنسين داروئي   داروخانه مركزي    
 15   مهدی   صانعیان      تكنسين داروئي   داروخانه مركزي    
 16   علی   ضحاکی      تكنسين داروئي   داروخانه اطاق عمل    
 17   حمید   عباسی نژاد      مسئول انبار داروئي   انبار داروئي    
 18   عباس   عسگری      تكنسين داروئي   داروخانه مركزي    
 19   غلامرضا   فخیمی      تكنسين داروئي   داروخانه درمانگاه    
 20   مهدیه   فرخ زاده   پزشک داروساز   مسئول داروخانه درمانگاه و اورژانس   داروخانه    
1 2